Byg til Vækst har fået støtte fra STAR til projekt Vollsmose i anlægsbrancen. projektets formål er, gennem det næste halve år, i samarbejde med Vollsmose sekretariatet og AMU fyn, at få ledige Vollsmose beboere i ordinær beskæftigelse inden for anlægsbranchen.