Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn inviterer virksomheder til endnu et fyraftensmøde i ”Vi Bygger Fyn”. D 13 December

Netværket, der dækker Fyn, har fokus på rekruttering af arbejdskraft, innovation og nyt knowhow indenfor byggeri og anlæg samt formidling af aktuel viden om de kommende større fynske byggeprojekter.

I forlængelse af dagens program vil vi uddele diplomer til medlemsvirksomheder, der har medvirket i godkendte miljøredegørelser for afsluttede byggerier.

Tilmelding her http://miljoforumfyn.dk/arrangementer/diplomer-til-byggevirksomheder/?fbclid=IwAR1-QVy723reIlJA0dD7zwCXlXMUzVAiM3KVBgIE_qbxDsZ4MmWzpfsl9BI

 

Diplomer til medlemsvirksomheder i MiljøForum Fyn, der har medvirket i miljøredegørelser for afsluttede byggerier.

MiljøForum Fyn – Byggeri tildeler miljødiplom til medlemsvirksomheder, der har inddraget miljøhensyn i fynske nybyggerier og renoveringsprojekter, og hvor der foreligger en godkendt miljøredegørelse, som dokumenterer miljøindsatsen. Miljøhensyn kan omfatte projektering, materialer, opførsel og drift af bygningen.

 NB! Mødet holdes ved Sydfyns Elforsyning A/S i Svendborg.

Program / 13. december

 15.30 Networking
Vi indleder med en halv times networking, hvor vi giver god lejlighed til at tale med hinanden og skabe nye kontakter samtidig med, at vi får lidt godt til ganen.
 16.00 Velkomst
v. Susanne Toftager, Byg til Vækst og Christina Melvang, MiljøForum Fyn
Det nye SIMAC på Svendborg Havn
Der skal bygges et nyt maritimt uddannelsescenter som led i ny bydel på nordre kaj i Svendborg Havn. Det nye campus bliver et fyrtårn indenfor de maritime uddannelser og projektet er muligt takket være en donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden. Det samlede anlægsbudget er på 310 millioner kr. Bestyrelsesformand Frederik Ejlers fra SMUC Fonden, som er bygherre på projektet, skitserer vejen frem mod den forventede indvielse i slutningen af 2021.
Vollsmoseprojektet
I forbindelse med gennemførelsen af infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’, der understøtter udviklingen af Vollsmose fra at være et lukket boligområde til at blive en bidragende bydel har Byg til Vækst haft en aftale om, at ledige fra området har fået uddannelse og beskæftigelse inden for byggefagene gennem praktik- og lærepladsforløb i de virksomheder, som har været udførende på projektet. Susanne Toftager vil fortælle om projektet og de resultater, der er opnået.
17.00 Uddeling af Miljødiplomer
AdvisoryBoardet for MiljøForum Fyn-Byggeri har besluttet at tildele bæredygtighedsdiplomer til medlemsvirksomheder involveret i redegørelsen for  Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.
Det opførte projektKort om Svendborg Kommunes Bo-og aflastningsinstitution i Tankefuld;- miljøambitioner og gennemførte bæredygtighedshensyn v/Jonas Meng, Teknisk Forvaltning, Svendborg Kommune.
Den nye manual til bæredygtigt byggeriv/ Projektleder Lars Holm, MiljøForum Fyn – Byggeri
17.30 Overrækkelse af miljødiplomer til involverede medlemmer
Formand for MiljøForum Fyn-Byggeri, direktør Kurt Adamsen, Isoleringsgruppen A/S overrækker diplomer til:

  • Bygherre Svendborg Kommune, v/Formand for Teknik- og Erhvervsudvalget Flemming Madsen
  • Bygherrerådgiver Arkitektfirmaet TKT A/S, v/ Arkitekt Conny Krog
  • Ingeniør Oluf Jørgensen A/S, v/Afdelingsleder Elizabeth Damgaard
  • Hovedentreprenør Alf Jensen A/S, v/Indehaver Jim Jensen
18.00 Farvel og tak