Nyt OUH har længe stået i horisonten for Byg til Vækst. I 2017 blev der indgået en aftale mellem Region Syddanmark/Nyt OUH og Byg til Vækst om et samarbejde, der skal understøtte snusepraktikanter og lærlinge på byggepladsen. Nu nærmer vi os projektstart, og de mere konkrete linjer i samarbejdet begynder at tegne sig.

Byg til Vækst har via samarbejdsaftalen med Region Syddanmark/Nyt OUH indledt samarbejde med JV CMB/ Itinera; den italienske totalentreprenør, der skal opføre det nye sygehus. Samarbejdsaftalen sikrer entreprenør og underentreprenører én indgang til jobcentre, uddannelsesbærende fagforeninger/a-kasser og uddannelsesinstitutioner.

Målet er at understøtte de sociale klausuler, som byggeriet er underlagt: Mindst 6% af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, skal være lærlinge eller snusepraktikanter.

Byg til Vækst er netop nu i gang med at planlægge det praktiske set up for samarbejdet imellem parterne. Eftersom Nyt OUH ikke blot er en fynsk byggesag, men en regional aftale, begrænser samarbejdet sig ikke til de fynske jobcentre alene. Jobcentrene i resten af Syddanmark har også mulighed for at levere kandidater til byggepladsen. Derfor er Byg til Vækst i gang med at planlægge arbejdsgangene ift. regionens forskellige rekrutteringsfællesskaber – herunder Rekrutteringsservice Fyn og Job7.dk

For at sikre en let og smidig adgang for alle jobcentre planlægger Byg til Vækst at ansætte en tovholder i vores regi, der bliver bindeleddet fra alle jobcentre til byggeledere og sjakbajser på pladsen. Mere om de konkrete arbejdsgange følger i løbet af de kommende måneder.

I Regionens aftale med Byg til Vækst er det også aftalt, at Byg til Vækst skal bemande et sekretariat på byggepladsen. Det betyder i praksis, at der i skurbyen på byggepladsen etableres en ”Byg til Vækst-by” (pavillon), hvorfra de uddannelsesbærende fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og Byg til Vækst kan servicere de udførende virksomheder. Boksen bliver etableret i sensommeren 2019, og forventes bemandet fra det tidligere efterår.

Byg til Vækst vil løbende orientere jobcentrene om processen.