En lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra jobcentre, skoler, 3F og Byg til Vækst er ved at planlægge den kommende temadag for ledige. Temadagen finder sted tirsdag den 7. maj kl. 8.30-12.00.

Der er ændret en smule i konceptet, og dagen er kortet ned fra en hel til en halv dag. De bærende elementer vil stadig være motiverende oplæg fra branchen repræsenteret ved både arbejdsgiver og arbejdstager-siden, samt interview af rollemodeller, der er gået fra ledighed og ind i branchen.

Når temadagen er afviklet, vil vi evaluere på konceptet og overveje, om vi skal bruge samme model til efterårets temadag, den 3. september.

Vi glæder os til dagen, og håber selvfølgelig på stor tilslutning!