Vi havde forleden dag fornøjelsen af at byde 60 ledige indenfor til inspirationsdag, i samarbejde med de fynske jobcentre, SDE, AMU og Svendborg erhvervsskole. Formålet med dagen var at inspierere ledige fra hele fyn til at gå ind i bygge- anlægsbranchen

Dagen bød blandt andet på oplæg med Thomas og Carlos, fra Odense bygningsesservice, der fortalte nogle af de succeshistorier vi har været med til at skabe sammen med dem.

Tak til de fynske jobcentre og uddannelsesinstitutionerne for det gode samarbejde om at få ledige ind i bygge- anlægsbranchen