Næste temadag for ledige er som bekendt 3. september fra kl. 8.30-12.00 på SDE.

Et kig tilbage på seneste temadag viser, at selv om der var et pænt antal tilmeldte, så var fremmødet på dagen lidt mere beskedent:

Som det også tidligere har været konstateret, så møder kun ca. halvdelen af de tilmeldte op på dagen. Blandt de fremmødte er der en høj tilfredshed med dagen, og mange har givet udtryk for, at de er interesserede i at komme i snusepraktik.

På møder med de fynske jobcenterchefer og med tovholderne er det aftalt, at vi sammen skal forsøge at få endnu flere til at møde frem på dagen. Derfor vil vi på næste temadag stile efter 150 tilmeldte ledige. Det kræver en indsats fra alle jobcentre. På seneste tovholdermøde har vi drøftet idéer til initiativer, der kan få flere til at tilmelde sig – fx:

  • Gør brug af kommunens / jobcentrets LinkedIn og/eller Facebook-profil til profilering af arrangementet. Byg til Vækst har lavet en lille film, der kan bruges til formålet. Den kan downloades her: Film om temadag
  • Brug kommunens kommunikationsmedarbejder til at markedsføre dagen – opslag på kommunens hjemmeside, notitser i lokalaviser mv.
  • Brug rollup-banneret til at gøre opmærksom på dagen. Vedhæft ”blikfang” på banneret og lav en lomme til invitationen
  • Telefonkampagne: Ringe langtidsledige op og gør reklame for dagen
  • Indslag på infoskærme i jobcentret

Invitationen til temadagen den 3. september er allerede sendt ud til alle jobcentre.

Byg til Vækst ser frem til dagen!