Som led i Byg til Vækst-aftalen med Region Syddanmark omkring byggeriet af Nyt OUH, har Byg til Vækst nu fået opsat en pavillon på pladsen lige ved siden af byggepladsledelsen. Pavillonen vil udover Byg til Vækst også komme til at huse en repræsentant for 3F Bygningsarbejderne, Rekrutteringsservice Fyn samt repræsentant for de fynske erhvervsskoler. Tilsammen vil vi servicere entreprenørerne på den gigantiske byggeplads og tilbyde dem let adgang til snusepraktikanter, ordinær rekruttering og lærlinge.

Som jobcenter vil man også kunne få glæde af pavillonen. Efter aftale med Byg til Vækst kan tovholderne holde mindre arrangementer i pavillonen – fx for en lille gruppe ledige, der gerne vil se en stor byggeplads tæt på.

Byg til Vækst har gennem det seneste års tid arbejdet på at etablere gode relationer til hovedentreprenøren JV CMB / Itinera. Det begynder nu at bære frugt, og derfor har vi en forventning om, at vi i begyndelsen at det nye år får mulighed for at præsentere Byg til Vækst-modellen for de første underentreprenører. Vi håber dermed, at vi meget snart kan sætte de første snusepraktikanter i gang på Nyt OUH-byggeriet!

I takt med, at vi får afdækket mulighederne for snusepraktikanter og eventuelle behov for forudgående kvalifikationer, vil vi selvfølgelig orientere jer. Allerede nu kan vi konstatere, at det vil være nødvendigt at kunne en smule byggeplads-engelsk.

På billedet besigtiger vi vores nye pavillon, mens malerne er ved at lægge sidste hånd på den indvendige klargøring. Pavillonen er stillet til rådighed for Byg til Vækst af Region Syddanmark i håb om, at det kan være med til at understøtte vores samarbejde med entreprenørerne på byggeriet.