I 2019 har 161 ledige været i snusepraktik på en Byg til Vækst-aftale. Det er 54 færre end sidste år. Den væsentligste forklaring på det lavere antal er afslutningen af sidste års helt store, CW-pakken på Odense Letbane, der alene tegnede sig for 70 snusepraktikpladser i 2018. Det har selvfølgelig haft betydning for det samlede antal snusepraktikanter i 2019.

I 4. kvartal 2019 har tovholderne udover de umiddelbare resultater også indberettet, hvad status for hver enkelt snusepraktikant er 3 måneder efter endt snusepraktik.

De samlede resultater for 2019 ser ud som følger:

ANTAL SNUSEPRAKTIKANTER: 161
JOB – umiddelbart efter praktik: 43
JOB – 3 måneder efter praktik: 55

UDDANNELSE – umiddelbart efter praktik: 10
UDDANNELSE – 3 måneder efter praktik: 16

Resultaterne viser en tendens til, at de ledige er lidt længere fra arbejdsmarkedet end hidtil. Effekten når ikke umiddelbart tidligere års resultat – men kigger man på praktikanterne 3 måneder efter endt praktik, så er 47% i selvforsørgelse. Det er stadig et godt resultat og flot arbejde af tovholderne!

Udover opgørelsen af snusepraktikanter viser opgørelsen, at vi har samarbejdet med 35 forskellige bygge- og anlægsvirksomheder på Byg til Vækst-pladserne i 2019. Dermed har Byg til Vækst og tovholdergruppen en meget stor berøringsflade med branchen på Fyn. Det mærker vi tydeligt, når vi etablerer nye projekter. Rigtig mange entreprenører kender på forhånd til Byg til Vækst-modellen og er klar på at tage imod snusepraktikanter.

Med udgangen af 2019 har vi omkring 20 aktive Byg til Vækst-projekter.

På billedet ses Adnan, der er en af de mange snusepraktikanter, der er gået i job efter praktik på Korsløkkeparken. Renoveringen af Korsløkkeparken afsluttes i begyndelsen af 2020, så dermed afsluttes også den absolut største Byg til Vækst-aftale, der har været i drift siden 2014.