Flere store Byg til Vækst-projekter er afsluttet i 2019, og i begyndelsen af 2020 følger afrundingen af projektet i Korsløkken. Heldigvis står nye projekter klar i pipeline – og ikke kun i Odense. I 2020 får vi projekter i Faaborg, Kerteminde og Middelfart. Det fynske netværk og stærke samarbejde mellem tovholderne er derfor stadig super vigtigt, så vi får udnyttet det fulde potentiale af vores aftaler.

Med nye projekter i støbeskeen vil det også fortsat være vigtigt med fokus på motivation af ledige ift. branchen. 3. marts holder vi den første af 2 temadage for ledige, og vi håber alle på god opbakning til dagen!

Her følger 3 af de kommende store projekter:

Højstrupparken
Et af de kommende, helt store projekter for Byg til Vækst bliver renoveringen af FAB’s boliger på Højstrupparken. Lejlighederne skal totalrenoveres for 522 mio. kr., og projektet slutter først primo 2023.

Det bliver den sjællandske entreprenør Enemærke & Petersen, der skal stå for projektet. Virksomheden har en stærk social profil og er meget interesseret i vores fynske netværk – godt understøttet af FAB. De første kontakter med Enemærke & Petersen tegner rigtig godt for samarbejdet, så vi forventer, at der bliver plads til en del snusepraktikanter på Højstrupparken.

Lindø Port of Odense
I 2020 håber vi også at få gang i vores rammeaftale med Lindø Port of Odense. Bygherren har skrevet Byg til Vækst-samarbejde ind i alle udbud, så der er stor opbakning til projektet. Alligevel har det i 2019 været svært at få lempet døren op til virksomheder, men nu ser det ud til, at den første snusepraktikant er på vej på Lindø – til entreprenøren Per Aarsleff. Det bliver forhåbentlig startskuddet til mange flere åbninger på den store arbejdsplads.
Det er Jobcenter Kerteminde, der er tovholder på aftalen.

Nyt OUH
Byg til Vækst har som bekendt lavet en masse forarbejde ift. at opdyrke en god relation til bygherre og hovedentreprenør på Nyt OUH. De kender nu til vores model (og er i parentes bemærket meget imponerede over vores strukturerede og professionelle samarbejde omkring den fynske bygge- og anlægsbranche). Ingen af dem har dog mulighed for at tilbyde pladser til snusepraktikanter i stort omfang. Pladserne skal skabes hos underentreprenørerne, og i begyndelsen af det nye år får vi mulighed for at præsentere vores model og det stærke fynske samarbejde for flere underentreprenører. Det kommer forhåbentligt til at kaste nogle snusepraktikpladser, lærlingeforløb og ordinære rekrutteringer af sig.