83544_2_xl

Vollsmose

Byg til Vækst har lavet en aftale FAB, Civica og FAB omkring omdannelse af Vollsmose, der pågår de næste 10 år. Målet er blandt andet at få mange af vollsemoses beboere I snusepraktikker I byggeriet.

Vollsmoses grundlæggende strukturelle udfordring består i, at det er et boligområde, som er dårligt forbundet til resten af byen. Formålet med infrastruktur- og byudviklingsplanen ”Fremtidens Vollsmose” er at åbne den eksisterende infrastruktur i området og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose med en letbane, bygade, promenade, sivegader og stiforbindelser. Samtidig vil der blive skabt nye byrum, øget tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant for alle nuværende og kommende beboere.


Boligorganisationerne Civica og FaB samt Odense Kommune står bag infrastrukturplanen i et partnerskab med beboerne i Vollsmose. Det er gennem dette partnerskab, og i samarbejde med Landsbyggefonden, at Fremtidens Vollsmose realiserer en åbning af bydelen mod omverdenen ved at koble eksisterende og ny infrastruktur. Med anlæggelsen af bygaden og sivegaderne skaber infrastrukturplanen sammenhæng til byrummene, boligerne og Odense Kommunes funktioner i området. Eksempelvis Risingsvejs forlængelse frem til Vollsmose Allé og de kommunale tilbud der. Gilledstedvejs forlængelse som skaber sammenhæng mellem gymnasiet, folkeskolen, B1909 og bebyggelserne ved Vollsmose Allé, og endelig sammenhængen mellem H.C. Andersen Skolen og Haverne med Birkeparken ved Vollsmose Allé.

Målet er at skabe øget tilgængelighed og gøre Vollsmose til en markant del af Odenses byprofil. Et levende bydelscentrum for Odense NØ, der er attraktivt for erhvervslivet at investere i, og som kan tiltrække nye beboere. Helt konkret betyder det, at Risingsvej forlænges og skaber en ny bygade, der fortsætter til Vollsmose Torv. Området omkring detailhandelsområdet og uddannelsesinstitutionerne ved Ejbygade – hvor Risingsvej forlænges gennem Vollsmose – er et fremtidigt knudepunkt med adgang til en letbanestation, en boliggade, en landskabsplads og promenaden.

Den nye byudvikling og infrastruktur giver mulighed for ny bebyggelse, der kan tilføje nye lokale arbejdspladser, nye boformer, butikker, private serviceudbud, offentlige institutioner og attraktioner i bydelen. Vollsmose indgår dermed i naturlig sammenhæng med den overordnede vækst og udvikling for hele Odense.