Byg til Væksts bestyrelse holdt møde på Korsløkken, og mødte nogle af de snusepraktikanter der har fået fast job via en Byg til Vækst aftale