Vollsmose i Anlægsbranchen

 

Byg til Vækst har med støtte fra STAR kørt projektet “Vollsmose i anlægsbranchen” hvor 20 Vollsmosebeboere, med lang ledighed, er blevet opkvalificeret til anlægsbranchen via et skærddersyet AMU kursus, og har derefter været i praktik på en byggeplads. Igennem hele forløbet er deltagerne blevet støttet af en mentor fra Byg til Vækst og konsulenter fra Vollsmose sekretariatet

Forløbet har blandt andet lært os at der er mange Vollsmose boboere, med lang ledighed, der gerne vil arbejde, og gøre en indsats, hvis de får muligheden