HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI
Vi behandler persondata i det omfang, det er nødvendigt, i forbindelse med vores Byg til Vækst aftaler, og i forhold til vores arbejde med at få ledige ind i byggebranchen samt skabe netværk. Vi opbevarer persondata sikkert i henhold til de krav, der stilles af GDPR.

HVORNÅR SLETTER VI PERSONDATA
Vi sletter persondata, når vi ikke bruger dem aktivt mere.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER
I henhold til GDPR har du en række rettigheder, der gør det nemmere for dig at kontrollere, hvilke data vi har om dig.

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Byg til Vækst har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Byg til Vækst har registreret om dig.

Du kan ved skriftlig anmodning til Byg til Vækst enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Anmodningen fremsendes til:

Byg til Vækst
Lumbyvej 11C
5000 Odense C
Att: Dataansvarlig, Susanne Toftager

Byg til Vækst vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier)