Hvem er vi? Referater Årsrapport Strategipapirer Vedtægter
odeon-odense-62

Hvem er vi?

I de kommende år investeres der mange milliarder i fynske byggerier, og samtidig har Fyn en ledighed der er over landsgennemsnittet.

Byg til Vækst er sat i verden for at sikre, at Fyn har en arbejdsstyrke, der kan matche fremtidens store fynske anlægsprojekter, og at så mange som muligt løftes fra ledighed og over i beskæftigelse i byggebranchen.

Det gør vi sammen med de 10 fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene og 3F byg, hvor vi, i et forpligtende samarbejde med de fynske bygherrer og entreprenører, arbejder med opkvalificering af og rekruttering til den fynske byggebranche.

De 10 fynske borgmestre stiftede Byg til Vækst den 24. juni 2014, som en netværksforening bestående af arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for bygge-/anlægsbranchen på Fyn – samt af de fynske jobcentre og de uddannelsessteder, der beskæftiger sig med branchen.

Byg til Væksts daglige drift varetages af et sekretariat, der refererer til bestyrelsen.