Vi arbejder for, at så mange ledige fynboer som muligt kommer i beskæftigelse i det fynske byggeboom, samt at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke og opkvalificere fynske virksomheder. Det gør vi sammen med de 10 fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene, de uddannelsesbærende fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Formandskabet udgøres af Dansk Byggeri og 3F Bygningsarbejderne Fyn.  I et forpligtende samarbejde med de fynske bygherrer og entreprenører, arbejder vi med opkvalificering af og rekruttering til den fynske byggebranche.  De 10 fynske borgmestre stiftede Byg til Vækst den 24. juni 2014 som en netværksforening bestående af arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for bygge-/anlægsbranchen på Fyn – samt af de fynske jobcentre og de uddannelsessteder, der beskæftiger sig med branchen. Byg til Væksts daglige drift varetages af et sekretariat, der refererer til bestyrelsen.

BESTYRELSEsmedlemmer

Formand 3F Bygningsarbejderne Fyn Formand, Torben Knudsen

Næstformand Dansk Byggeri Næstformand, Claus Larsen

Tekniq: Næstformand, Jesper Timming

Dansk El-forbund: Formand, Erling Jensen

Region Syddanmark Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Søren Rasmussen

Borgmesterforum Fyn Borgmester Svendborg Kommune, Bo Hansen

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen Odense Kommune, Brian

Civica, Jens Pilholm

Suppleanter

3F Bygningsarbejderne Fyn Faglig sekretær, Annette just

Dansk Byggeri Formand, Dan Johansen

Tekniq Kredsformand, Peder Pedersen

Blik og Rør Næstformand, Niels Braaby

Region Syddanmark Næstformand for Udvalget Regional Udvikling, Preben Jensen

Borgmesterforum Fyn Borgmester Middelfart, Johannes Lundsfryd

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum Borgmester Langeland, Tonni Hansen