Vi arbejder for at så mange ledige fynboer som muligt kommer i beskæftigelse i det fynske byggeboom.

Det gør vi sammen med de 10 fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene og 3F byg, hvor vi, i et forpligtende samarbejde med de fynske bygherrer og entreprenører, arbejder med opkvalificering af og rekruttering til den fynske byggebranche.

De 10 fynske borgmestre stiftede Byg til Vækst den 24. juni 2014, som en netværksforening bestående af arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for bygge-/anlægsbranchen på Fyn – samt af de fynske jobcentre og de uddannelsessteder, der beskæftiger sig med branchen. Byg til Væksts daglige drift varetages af et sekretariat, der refererer til bestyrelsen.

 

BESTYRELSEsmedlemmer

Formand
3F Bygningsarbejderne Fyn
Formand, Allan Due Pedersen

Næstformand
Dansk Byggeri
Næstformand, Claus Larsen

Tekniq:
Næstformand, Jesper Timming

Dansk El-forbund:
Formand, Erling Jensen

Region Syddanmark
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Søren Rasmussen

Borgmesterforum Fyn:
Borgmester Svendborg Kommune, Bo Hansen

Beskæftigelses-/ arbejdsmarkedsudvalget Fyn
Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen Odense Kommune, Brian Dybro

Uddannelsesinstitutioner:
Direktør Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Lars Bregnehøj

Indstillet af sekretariatet
Direktør for Civica, Jens Pilholm

 

 

Suppleanter

3F Bygningsarbejderne Fyn
Faglig sekretær, Annette just

Dansk Byggeri:
Formand, Dan Johansen

Tekniq:
Kredsformand, Peder Pedersen

Blik og Rør:
Næstformand, Niels Braaby

Region Syddanmark:
Næstformand for Udvalget Regional Udvikling, Preben Jensen

Borgmesterforum Fyn – deles af:
Borgmester Langeland Kommune Tonni Hansen
Borgmester Johannes Lundsfryd