Byg til Vækst har fynske kommuner som medlemmer, og er dermed en enkelt og struktureret indgang til de fynske jobcentre, for de virksomheder der bygger på Fyn. Det gør det nemmere for virksomhederne at tage socialt ansvar med den effekt at flere ledige fynboer kommer ind i branchen.

Vi arbejder for, at så mange ledige fynboer som muligt kommer i beskæftigelse i bygge- anlægsbranchen, samt at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke og opkvalificere fynske virksomheder. Det gør vi sammen med de fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene, de uddannelsesbærende fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Formandskabet udgøres af Dansk Byggeri og 3F Bygningsarbejderne Fyn.  I et forpligtende samarbejde med de fynske bygherrer og entreprenører, arbejder vi med opkvalificering af og rekruttering til den fynske byggebranche.  De 10 fynske borgmestre stiftede Byg til Vækst den 24. juni 2014 som en netværksforening bestående af arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for bygge-/anlægsbranchen på Fyn – samt af de fynske jobcentre og de uddannelsessteder, der beskæftiger sig med branchen. Byg til Væksts daglige drift varetages af et sekretariat, der refererer til bestyrelsen.

 

BESTYRELSESmedlemmer

Formand, Formand 3F Bygningsarbejderne Fyn, Torben Knudsen

Næstformand DI byggeri, Næstformand, Kim Åge Nielsen Birkerød

Tekniq Arbejdsgiverne Fyn Næstformand, Jesper Timming

Dansk El-forbund: Formand, Erling Jensen

Borgmesterforum Fyn Borgmester Svendborg Kommune, Bo Hansen

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen Odense Kommune, (BSF), Christoffer Lilleholdt

Uddannelsesinstitutioner  Direktør, Syddansk Erhvervsskole, Lars Bregnehøj

Medlem indstillet af sekretariatet Direktør for byggeri, drift og projektudvikling, Civica, Britt Kielstrup Hansen

 

Suppleanter

3F Bygningsarbejderne Fyn Faglig sekretær, Annette just

Dansk Byggeri Vacant

Tekniq Formand for Tekniq Arbejdsgiverne Fyn, Bjarke Jensen

Blik og Rør Kredsformand Kreds Sydjylland-Fyn, Jørgen Jakobsen

Region Syddanmark Næstformand for Udvalget Regional Udvikling, Lars Erik Hornemann

Borgmesterforum Fyn Borgmester Middelfart, Johannes Lundsfryd

Uddannelsesinstitutioner Campuschef, Eric Christopher Oscar Wanscher

Beskæftigelsesforum Fyn Borgmester Langeland, Tonni Hansen

Medlem indstillet af sekretariatet Direktør, OBH-gruppen, Carsten Gregersen